Ученик от ПГМЕЕ участва в Национално състезание по немски език

 

За дванадесети път от изд. Клет България се организира Национално състезание, една  възможност за учениците от всички видове училища да  тестват и докажат своите знания и умения по немски език в конкурентна среда на нива А1,А2,В1,В2 и С1. Състезанието си поставя за цел да запознае учениците с основните характеристики на  изпитите за получаване на сертификат, да развива техните езикови умения и компетентности, да ги мотивира да се явяват с амбиция и желание на изпити, покриващи критериите за владеене на немски език на съответните нива според Общата европейска референтна рамка за езици. След проведен общински кръг нашата гимназия изпрати на национален кръг /28.01./ в гр. Ловеч ученика Стоян Христов от 9г клас като представител в частта за ниво А 1. Стоян зае “златната среда” сред многобройните участници в това ниво, класирайки се с брой точки близо до този на спечелилите първите три места състезатели. И тъй като “Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде “, пожелаваме на Стоян да съхрани и развива успешно своя стремеж към знания по немски език.