Ученици от ПГМЕЕ на посещение в АЕЦ Козлодуй

И през тази учебна година се проведе учебно-производствена екскурзия до АЕЦ Козлодуй за ученици от  специалност “Електрообзавеждане на производството”,  с ръководители инж. Албена Колева и инж. Стоян Тодоров.

За всеки е преживяване да стъпи в АЕЦ Козлодуй.

На портала ни посрещна представител на информационния център и след проверка на документите влязохме в електроцентралата. За начало гледахме филм с историята на АЕЦ Козлодуй, а след това ни запознаха с инструкциите за безопасност по време на пребиваването ни. Направена ни бе демонстраци на уредите в мобилната лаборатория за измерване на радиационния гама-фон в реално време, с която се правят измервания на различни показатели, контролирани с цел безопасност на работещите и населението в близост до централата.

След това посетихме командна зала ОРУ и зала с табла за релейна защита за 110, 220 и 400кV. Инж. Вешков много подробно ни обясни и показа различните видове защити и изясни принципа им на работа за различните напрежения. След това слязохме и в самата ОРУ, която е най-голяма на Балканите  за 110, 220 и 400кV. Направена ни бе  демонстрация – изключване на прекъсвач под товар. Видяхме отблизо  елементите на откритата разпределителна уредба и открихме разликата между елементите при различните напрежения.

На финала посетихме пълномащабния симулатор на блокове от типа ВВЕР-1000 в Учебно-тренировъчния център, където се провеждат обученията на операторите в централата. Там ни симулираха спиране на реактора при авариен режим, както и спиране при най-тежкия възможен вариант (Blackout) – с отказ дори и на автономните Дизел генератори, които биха могли да поддържат системите на АЕЦ.

За всички ни това бе едно вълнуващо посещение, което ще остави спомени за дълго.

Не пропуснахме да  посетим кораба „Радецки“ и паметникa на Христо Ботев и неговата чета.  

„Обиколката в АЕЦ Козлодуй беше добра идея, защото нещата които научехме и видяхме са пряко свързани с нашата специалност и изучавания материал в училище.“ – Станислав Аврамов 11 е кл.

„Беше много впечатляващо, особено в разпределителната уредба. Показаха ни няколко вида трансформатори и автотрансформатори, различни видове превключватели. И ми казаха стъпките по които ако решим, може да работим в АЕЦ!“ – Радослав Петков 11е кл.