98 години МЕХАНО- Конкурс за рисунка на тема „Моят град, моето училище“

Във връзка с 98 години от създаването на ПГМЕЕ учениците от Х-те класове, които изучават Изобразително изкуство и всички ученици от ПГМЕЕ участваха в  Конкурс за рисунка на тема: „Моят град, моето училище“ . Всички направени рисунки са изложени във фоайето на гимназията. Една рисунка е в категория „акварел“, а всички останали в категория “графика“. Рисунките бяха качени и в групата Аз❤️ПГМЕЕ и получиха оценки.

Жюри в състав: Иван Грозев-преподавател по Изобразително изкуство, инж. Татяна Ботева – учител, Мария Бедрова- психолог и Брендън Атанасов от Ученическия съвет оцени рисунките по определени критерии, включващи  свързаност на идеята с темата, артистичност и оригиналност на идеята и майсторство на изпълнението, като добави и гласуването в групата.

Специална награда за майсторство жюрито  присъди на Марин Димитров  от 10г, който е нарисувал портрет на великия учен Тесла , независимо че малко се отклонява от темата ученикът има  участие и в рисунка на колата на ПГМЕЕ  , която получи добра подкрепа в групата.

Първо място делят:    Георги Николов-8б  и Денис Осман-10г

Второ място:               Георги Петров-10а  и Никола Атев-8б

Трето място:               Даниел Рахов-9б  и Даниел Тодоров -10а               

Всички  участници в конкурса   получават Грамоти за желанието и старанието  с което се  включиха в него. Благодарим!