ПГМЕЕ-Бургас обявява свободно място в осми клас в специалност “Автотранспортна техника”

Срок за подаване на документи – 16:00 часа на 08.09.2023 г.

Забележка: За извършване на класирането се приемат оригинални свидетелства за завършено основно образование или нотариално заверени копия.