Учебна практика в реална работна среда във фирма “Електра Транс Глобъл”, позната и като “ETG Maintenance”

През учебната 2023/2024 година бе подписано Споразумение за сътрудничество и подкрепа за обучението на бъдещи авиационни техници между Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника гр.Бургас и фирма „Електра Транс Глобъл” гр. Варна. В периода 09.11. – 11.11.2023 г. ученици от 12  клас , специалност „Ремонт на летателни апарати“ проведоха часове по „Учебна практика в реална работна среда“ в авиотехническа работилница на летище гр.Варна. На 09.11. г-н Стефан Трифонов, управител на фирма „Електра Транс Глобъл“ посрещна гимназистите и представи привлекателността на професия авиомеханик. Учениците бяха разпределени в работни групи и организирани по предварително подготвен график за работа. В техническата работилница  бяха посрещнати от персонала и служителите на „Електра Транс Глобъл“ като бъдещи колеги. Те споделиха мнения за условията на работа, възможностите и перспективите, които поставя пред всеки млад човек професията авиационен техник. Получиха и отговори на въпросите си , свързани с реализирането им в професионален план след завършване на средното си образование в ПГМЕЕ. След проведен инструктаж за безопасна работа гимназистите бяха разпределени по работни станции за ремонт и обслужване на самолетите. В хангара за ремонт имаше три самолета. На трите работни линии се извършваха различни планови ремонти. Като за начало учениците се запознаха с организацията на ремонта, а именно документалната подготовка, създаването на работна карти за необходимите ремонтни дейности, поставянето на задачите на техниците и сроковете за изпълнението им. Редът, прецизността, точността и отговорността на персонала оставиха трайни впечатления у учениците.  Направиха си извода, че това са задължителни и необходими качества за всеки авиационен техник, за да излезе един самолет от работилницата напълно  изправен и безопасен за експлоатация. 

На 10.11. в Авиационната техническа работилница  учениците бяха разпределени на 4 работни групи с наставници от фирмата. Първата  група се запозна със своята задача и започна работа по ремонт на стрингер, част от опашната вътрешна част на самолета. След като разчетоха инструкциите на скицата за ремонт, разпробиха отворите, подготвиха повърхността, нитовете и започнаха съединяването и нитоването на стрингера. Втората група се включиха в разглобяването, почистването и сглобяването на авиационните седалки, свалени за инспекция и освежаване.  Третата група бе позиционирана в самолет  в 12 годишен инспектиращ цикъл, където сваляха подовите плоскости, отстраняваха старите уплътнения и почистваха повърхностите под тях. Четвъртата група се зае с подготовката за монтаж  на части от фюзелажа като почистваха стари уплътнения около крепежните ръбове и ги подготвяха за последващо третиране с антикорозионни покрития. На всеки 90 минути групите  сменяха работните си станции и получиха възможност да се запознаят с всяка една от възложените дейности.

На 11.11. в хангара на летище Варна гимназистите присъстваха на Skin repear на обшивката на самолета. Това е важна и отговорна операция, при изпълнението на която учениците се включиха в изрязване и подготовка на някои от нитовете за ремонта. Ученик бе включен като помощник по обслужване и ремонт на хидравликата на управляващите плоскости на крилото. Първата група се зае с подготовка на улеите и фитингите за монтаж на седалките в самолета. Втората група продължи с обслужването на подовите плоскости, а трета се зае с деликатната работа по почистване на окабеляването в салона на самолета.

В продължение на три дни учениците от 12 клас придобиха знания, умения и опит за работа с основните инструменти по ремонт на конструкцията, осъзнаха необходимостта от предварителната подготовка  за работните дейности, разчитане и стриктно  спазване на скиците, схемите и документация по  ремонта на самолета.

Ръководителят на Авиационната работилница инж. Лъчезар Димитров изказа благодарност за сериозното отношение и проявения интерес на бъдещите авиотехници. Изрази и ясната позиция на компанията, че за тези, които искат професионално да се развиват по специалността си в бъдеще, вратите на компанията са отворени за тях като бъдещи колеги не само във Варна, но и в  новата база на компанията, която ще бъде изградена на летище Бургас.