ЧЕРНО МОРЕ И НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИТЕ НА ФОКУС

На 26 октомври ПГМЕЕ си припомни за Деня на Черно море и отбеляза 27-мата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно море.

Погледнахме в миналото „Разкажи ми приказка море!“ и се сетихме за онези легенди и предания, които са съпътствали детството на 16 милиона души от 6 държави населяващи крайбрежието на Черно Море.

Обърнахме се към настоящето „Географска характеристика на Черно море“ и отново обяснихме основните географски факти, географско положение, граници, геология, флора, фауна и замърсяване.

Говорихме за морето в българската поезия „Изпей ми песен, море“ – вдъхновило толкова много творци, като Евтим Евтимов, Христо Фотев, Петя Дубарова, Дамян Дамянов, Елисавета Багряна и др., вплели творчеството си във вълните, любовта в шума на морето и надеждата в безкрая на синевата.

Разгледахме и икономическите аспекти „Преуспелите хора на Черно море“ – като издирихме успели хора които са родени и израснали по Черноморието или са постигнали своя просперитет благодарение на морето.

Обещахме си в бъдеще да помагаме колкото можем на Черно Море, да запази своята уникална флора, фауна и да опазваме чисти неговите брегове и води.

И ДА – наистина вярваме – Не е измислица морето и щастието съществува!

По повод 01 ноември в ПГМЕЕ-Бургас бе обявен конкурс за най-добър плакат по случай Деня на Народните будители. Учениците Венелин Тешев, Даниел Вълков, Александър Ристовски, Даниел Рахов, Кирил Кадиев, Йордан Янакиев и Иван Гочев, от Випуск 10 клас изготвиха плакати, рисунки и презентации, които бяха поставени във фоайето на училището, за да припомнят за делото на будителите.

Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение и всички тези, които са съхранили духовните ценности на нацията. Целта на учениците на ПГМЕЕ е да бъде прославено и да се покаже делото на светите братя Кирил и Методий, на героите от Българското възраждане – Паисий Хилендарски, Найден Геров, Георги Раковски, Васил Левски, Иван Вазов на хора на перото и книгата, на мислители и вдъхновители на ценностите на българската национална революция, на българското прераждане в нация.

Поклон пред всеки, допринесъл за запазването на нашето самосъзнание, писменост и култура и нека никога не забравяме кои сме и от къде идваме!