Ден преди 16.11.23г. – Международния ден на толерантността, в Конгресния център на Морска гара се проведе Младежки форум. Събитието започна с настаняване и приятелски разговор между участниците, въпреки че бяха от различни училища, възраст и етнос. В продължение на форума имаше игра, за целта на която водещият раздели участниците на три групи. Учениците от ПГМЕЕ попаднаха в различни групи. Идеята на играта беше да се говори за толерантност в различен аспект. Участниците бяха провокирани да изразят какво разбират под толерантност. Имаше прекрасни интерпретации на толерантността като израз в живота ни:

„Да си позитивен в ежедневието”, „Доброто не се нуждае от слава” „Да имаме правото да изразяваме толерантност”, „ Да бъдем съпричастни към ситуацията на околните, защото не се знае ние в каква ситуация ще изпаднем”,  „Да уважаваш различните”.

Под единно мото „Да търсим толерантното отношение в обществото, което първо трябва да започне от нас”, се обединиха участниците от ПГМЕЕ

Валери Иванов – ученик от 9д клас, обобщи изводите от своята група като призова за повече позитивизъм и любов, за да се унищожи омразата и гнева в обществото по света!