ПГМЕЕ С ПОРЕДНАТА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА

На 15.01.2024г., в края на първия учебен срок с 8е клас се проведе бинарен урок на тема „Да раздвижим времената в Английския език“, включващ дисциплините Физическо възпитание и спорт и Английски език с преподаватели Милена Иванова и Розалия Петрова.
Темата на урока се роди спонтанно. Имахме желание да поставим учениците в една по-различна за тях ситуация, а именно водени от спортния хъс и адреналин те успешно да покажат своите познания по Английски език и ФВС.
Акцентите в урока бяха проверка на знанията на учениците по Английски език, проверка на
физическите възможности на учениците по лека атлетика и спортната игра волейбол, развиване на уменията на учениците за самоконтрол, поемане на инициатива, концентрация и бърза мисъл, работа в екип.
Учениците бяха разделени на три отбора. Демонстрираха техника на изпълнение на елементи от спортовете – волейбол и лека атлетика. Умело подреждаха думи на английски език в сложни изречения, използвайки сегашно продължително и сегашно просто време, отговаряха на въпроси, превеждаха изречения и свързваха форми на неправилни глаголи в сегашно и минало време.
Водени от състезателния дух учениците се впуснаха в това предизвикателство с много желание, останаха доволни и удовлетворени от себе си. Споделиха, че за тях е бил много интересен начина, по който е замислен урока и комбинацията от двете дисциплини.