Иновативно обучение и талантливи ученици: Открит урок в Професионална Гимназия по Механоелектротехника и Електроника – Бургас

На 26.01.2024г. в кабинет “Мехатроника” на ПГМЕЕ се проведе един необикновен и вдъхновяващ открит урок. Събитието отбеляза завършването на обучението на учениците по  проект BG05M2OP001-2.012-0001, част от дейност 6 „Образование за утрешния ден”, финансиран от Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж”.

Водещи на проекта: Инж. Анна Златанова и инж. Никола Чанев, които са и ръководители на клубовете по “Роботика” и “3D проектиране и конструиране”, привлякоха вниманието към забележителната работа, извършена от техните ученици.

Участници: В обучението се включиха 40 ученика – 20 от клуб “Роботика” и 20 от клуб “3D Моделиране и принтиране”. Техните проекти бяха представени в кабинета, където всеки ученик демонстрираше своята работа.

Проекти: Сред изложените проекти бяха – автоматизирана машина за навиване на филамент върху ролка; скоростен лост, изработен на 3D принтер и функциониращ при използване в компютърни игри; четири нови роботизирани коли за състезания, както и множество сензорни проекти, реализирани с микроконтролери като “Ардуино”, Pololu, “Micro:bit”, Raspberry Pi4, XMotion и Tuniot ESP.

Специални гости: Събитието бе уважено от инж. Роза Желева, директор на училището, и инж. Елена Томицина, зам.-директор, които задаваха въпроси и оценяваха компетентно представянето на учениците.

Впечатления: Инж. Роза Желева беше изключително впечатлена от учениците и техните ръководители, изразявайки своята гордост и възхищение от постигнатото. Събитието завърши с взаимни аплодисменти между учениците и ръководството на училището.

Сертификати и признание: На учениците бяха връчени европейски сертификати за дигитални умения, потвърждаващи техните знания и умения, придобити в рамките на проекта. Тези сертификати не само символизират техния успех и постигнати компетенции, но също така отварят врати за бъдещи образователни и професионални възможности. Признаването на техния труд и иновативния подход в обучението подчертава значимостта на практическите занимания и реалната приложимост на наученото в съвременния технологичен свят.

Заключение: Събитието в ПГМЕЕ беше не просто демонстрация на умения и знания, но и празник на иновацията, творчеството и научния стремеж. Откритият урок беше ярко доказателство за ефективността и важността на инвестирането в развитието на младите таланти. Този ден остава в историята на училището като ярък пример за това как образованието може да вдъхнови и преобрази, като открива нови хоризонти пред учениците.