НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по  ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ – Общински кръг

На 31.01.2024г. се проведе общински кръг на националната олимпиада по Техническо чертане. В олимпиадата взеха участие 26 ученика от втора и трета състезателни групи от 9, 10, 11 и 12 класове, специалности „Мехатроника” и „Автотранспортна техника”. Участниците в Олимпиадата решаваха следните задачи:

     Втора група:

   – скица на детайл по зададено аксонометрично изображение;

   – детайлиране от чертеж на общия вид.

      Трета група:

    – детайлиране от чертеж на общия вид;

    – геометрични построения в чертеж на детайл с AutoCAD.