„СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ“

На 31.01.2024 г.  по повод Световния ден на влажните зони, учениците от випуск 9 клас посетиха Природозащитен център „Пода“ – защитен обект с национално значение, с богата флора и фауна, възможност за наблюдение на диви животни в тяхната естествена среда, в която работят едни от най-изявените орнитолози. През 2002 година е обявена за влажна зона с международно значение, включена е и в Европейската екологична мрежа Натура 2000, в рамките на природен комплекс „Мандра-Пода“.

По време на разходката си, учениците чуха беседа за защитената местност, за птиците и бозайниците, които я населяват, за миграциите и опазването на местообитанията им. С интерес разгледаха микроскопични водни обитатели, като използваха бинокулярен увеличител, а с бинокли и далекогледни зрителни тръби – фламинго, лебеди,  пеликани и други птици, живеещи в парка.  

Учениците останаха впечатлени от преживяването и изразиха желание и ентусиазъм за нови приключения сред природата.