ВЪЛНУВАЩО НАЧАЛО: ПЪРВОТО ОБЩОГРАДСКО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СКОРОСТНО ПОДРЕЖДАНЕ НА РУБИК КУБ

На 27 март Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас стана арена на първото общоградско ученическо състезание по скоростно подреждане на Рубик куб. Инициативата на ПГМЕЕ, осъществена със съдействието на Регионалното управление на образованието (РУО) Бургас и Община Бургас, привлече вниманието на ученици от 4-ти до 12-ти клас от общо 14 училища.

Място на вдъхновение и състезателен дух

Актовата зала на Механото, училище с близо столетна история и впечатляваща динамика на развитие, се превърна в сцена на талант и иновации. В рамките на събитието, организаторите подчертаха не само значението на академичните постижения, но и акцентираха на култивирането на творческия и иновативен потенциал у учениците – бъдещето на Бургас, България и света.

Вълнуващо състезание и демонстрации

Състезанието даде възможност на участниците да демонстрират своите умения в решаването на Рубик куб, включително бързина, стратегия и устойчивост. Близо 30 талантливи участници се впуснаха в интензивно съревнование, което се проведе в два кръга – предварителен и финален, като във всеки от тях се изискваше от състезателите да подредят кубчетата три пъти. За да се определят победителите, беше взет по-добрият резултат от средно аритметичните показатели на двата кръга, като за финал бяха класирани шестима от най-бързите участници. В паузите между кръговете, учениците и публиката имаха възможност да научат любопитни факти за Рубик куба и да станат свидетели на уникални демонстрации, включващи роботи, програмирани да подреждат кубчета, и подреждане на нестандартни кубове от ученици от десети клас от гимназията.

Отбелязване на успеха

Завършекът на състезанието бе отбелязан с церемония по награждаването, която не само увенча усилията на участниците, но и подчерта обществената подкрепа за подобни инициативи. Организаторите отправиха покана за бъдещи събития, подчертавайки своята надежда за продължаващо участие и интерес.

Послание за бъдещето

Това първо общоградско състезание по скоростно подреждане на Рубик куб в Бургас не само подчерта важността на академичното и творческо развитие на учениците, но и демонстрира силата на общността и подкрепата за младите таланти. Събитието служи като вдъхновяващо начало на традиция, която се надяваме да продължи да расте и вълнува ученици и обществеността в Бургас и отвъд.