“ГЕОГРАФСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ В НЕПОЗНАТИТЕ ВОДИ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК”

 На 22.03.2024 г. се проведе бинарен урок на тема „Географско пътешествие в непознатите води на английския език“ с участието на 8б клас и под ръководството на г-жа Николина Йорданова и г-жа Станимира Танева. На урока присъстваха колеги и представители на ръководството.
Целта на урока беше да се отбележи Световният ден на водата, да се повиши ангажираността на учениците към опазването на този важен за нашето съществуване ресурс и да се обединим в една обща кауза.
Учениците, предварително разделени на два отбора, използваха вече придобитите знания и разработиха завладяващи презентации на английски език с най-интересните факти за две от най-значимите реки в световен мащаб: Нил и Амазонка. Допълнителната задача към всеки отбор беше да се отговори на въпроси на български език. Докато единият от отборите представяше информация за една от реките, другият отбор отговаряше на въпросите. Учениците показаха завидни резултати и демонстрираха увереност в извличането на информация от непознат текст на английски език.
Състезателният дух се засили след като учениците и гостите на урока бяха подканени да се включат към игра с допълнителни въпроси, свързани с още интересни факти за двете реки. За целта беше използвано приложението Socrative, което показа накрая кои ученици са се справили отлично и кои въпроси най-много са затруднили участниците.
Урокът продължи с още една игра, като тук в помощ дойдоха картите Plickers. Ученици и гости играха и се забавляваха, докато свързваха думи, свързани с вода, на английски език с техния превод на български език и имаха четири възможни отговора.  След сканиране на картите на екрана на мултимедията участниците веднага виждаха диаграма с верните и грешните отговори и дали техният отговор е правилен.
Последната задача, върху която работиха учениците и гостите, беше попълване на кръстословица с преговорените думи на английски език от предходната игра.
Урокът завърши с извод за значението на водата в нашето ежедневие и колко е важно да ценим и опазваме един от най-значимите ресурси на планетата.