Иновативно обучение за бъдещите авиационни специалисти

На 25.03.2024г. в Авиомузея в кв.Сарафово бе представен бинарен урок с учениците от 11-ти а клас, специалност “Ремонт на летателни апарати”. Учениците и специалните гости: директорът на гимназията инж. Роза Желева и зам.директорът инж. Елена Томицина, бяха свидетели на иновативен подход към образованието – бинарен урок, който обедини две различни области – техническото обслужване на самолета и английския език. Под ръководството на трима учители г-жа Стефка Чавдарова, г-н Драгомир. Георгиев и г-н Тодор Златев, учениците се подготвиха за този урок, развивайки както технически, така и езикови умения.

Началотото бе дадено, като учениците представиха частите на самолета, обясниха техните функции и разискваха техническите аспекти на въздушния транспорт. Своята информация те представиха както на български, така и на английски език, демонстрирайки впечатляващо владеене на  езика. По време на урока те бяха провокирани с въпроси от страна на гостите, което засили интереса на всички.

Следващата част от урока беше посветена на пилотската кабина на самолета и всички прилежащи към нея апарати. Учениците разгледаха индикаторите на самолета, обсъдиха навигационната система и принципите на управление на въздушния апарат. В този момент бе акцентирана връзката между техническите процеси и комуникацията на английски език. Учениците представиха процесите на радиовръзка с контролната кула и специфичния език, използван в тази сфера, демонстрирайки непрекъснато своите умения в двата аспекта – технически и езикови.

В края на урока всички участници и гости бяха възхитени от ангажираността и знанията на учениците. Бинарният урок не само позволи на учениците да приложат своите знания от двете области на практика, но и насърчи тяхната активност и креативно мислене. Той създаде вълнение и интерес към обучението, като подчерта важността на мултидисциплинарния подход в съвременното образование.