ЗАЕДНО КЪМ БЪДЕЩЕТО: Х- ТА КОНФЕРЕНЦИЯ „TALK HUMANI FESTO“ – ЗА ВДЪХНОВЯВАЩИ ИДЕИ, ЗНАНИЯ И ОПИТ НА МЛАДИТЕ

Днес учениците от 8 ж клас на ПГМЕЕ заедно със своя класен ръководител, посетиха Х – та конференция „Talk Humani festo“ – за вдъхновяващи идеи, знания и опит на младите организирана от сдружение „АСУДелфи“, проведена в центъра за съвременно изкуство към Регионалната библиотека „Пейо Яворов“ – като част от Европейската седмица на младежта.

В събитието участваха младежи от различни сфери, които споделиха своите истории и насърчиха участниците да преследват своите цели с увереност и решимост. Присъствието на толкова ентусиазирани млади хора беше наистина вдъхновяващо.

Европейската седмица на младежта предоставя платформа за обмен на идеи, знания и опит между млади хора от различни култури и общности. Тя ни напомня за значението на активното им участие в обществото и за тяхната роля във формирането на бъдещето на Европа.