ПГМЕЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ЕЛИТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СИНИ УЧИЛИЩА

С настъпването на пролетта ПГМЕЕ получи още една чудесна новина. От началото на април гимназията ни е сертифициран член на Мрежата на европейските сини училища!

В общността вече има над 400 образователни институции от цяла Европа. Мрежата от европейски сини училища е инициатива на Европейската комисия, подкрепена от DG MARE и е разработена от партньорите на коалицията EU4Ocean. В нея членуват училища, които разработват проекти, свързани с моретата и океаните на Европа. Всички сертифицирани европейски сини училища, които са част от мрежата могат да споделят опит с учители и ученици от други училища и държави, да се свържат с по-широката общност за морска и океанска грамотност, да станат агенти на промяната за устойчивост на моретата и океана.

Чрез тази общност, ПГМЕЕ вече има достъп до ресурси и дейности от потенциални партньори в платформата EU4Ocean. Пред нас се откриват нови възможности за сътрудничество и финансиране на бъдещи проекти.

Приемането на Механото за пълноправен член на тази общност е признание за проекта „Старите рибари разказват…“, с който ние кандидатствахме за членство – за неговите качествата и изпълнени критерии. Учениците в този проект изследват историята на един от най-старите и най-важните занаяти по Българското Южно Черноморие – рибарството. В рамките на проекта, се провеждат срещи между нашите възпитаници и професионални рибари от сдружения по южното черноморие на България. Тези срещи ще дадат възможност на младежите да придобият по-задълбочени знания и умения по история, етнография и биология на Черноморския ни риболов. Работата по проекта ще продължи до края на настоящата учебна година.

https://maritime-forum.ec.europa.eu/theme/ocean-literacy-and-blue-skills/ocean-literacy/network-blue-schools_en

https://www.facebook.com/EMSEAssociation