ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА НВО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК?

На 22.05.2024 г. се проведе иновативен урок с учениците от Ниво А и Ниво В от випуск 10 клас. Те са част от иновативния проект „Стъпка по стъпка, година по година – реален резултат“, който започна преди три години.

Под ръководството на г-жа Розалия Петрова и г-жа Станимира Танева учениците активно се включиха в разнообразни дейности. Първата задача включваше три компонента – говорене, слушане и писане. Учениците отговаряха на въпроси, свързани с три изображения, а след това слушаха запис. Последната им дейност беше да напишат текст. След това с ентусиазъм се включиха във викторина и решаване на кръстословица, които провериха граматичните и лексикални им знания. За следващата задача влязоха в ролята на учител и трябваше на коригират грешките в съчинение на ученик. 

Възпитаниците на Механото с въодушевление се включиха във всички дейности и с лекота се справиха с поставените предизвикателства. В края на учебната година предстои НВО по английски език, на което ще имат възможност да покажат усвоените знания и умения. Пожелаваме им успех!