Проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000117502, „Образоване на конкурентни млади технически специалисти чрез практика в реална бизнес среда“, програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“

Практика в реална работна среда в Малага

От 15 до 26 април 2024 в гр. Малага, Испания, се проведе мобилност по програма Еразъм с ученици от випуск 10 клас на ПГМЕЕ под ръководството на инж. Никола Чанев, инж. Бояна Георгиева и Евелина Григорова.

30 ученици проведоха своята практика в реална работна среда във фирми в гр. Малага. Възможността за практическо обучение в чужда държава предизвика голям интерес сред десетокласниците и броят на кандидатите надхвърли сто. За да се определят най-добрите, беше извършен прецизен подбор. Кандидатите трябваше да отговарят на определени критерии: да владеят работния английски език на високо ниво, което те демонстрираха чрез създаването на мотивационно писмо и явяването на устно интервю. да имат добър успех по специалните дисциплини и да отговарят на изискванията заложени в програмата. Окончателните участници в екипа за Малага бяха определи след устното интервю, в което те демонстрираха освен добър говорим общ английски език и интерес към избраните от тях професии, което пролича от самостоятелно овладяната от тях професионална лексика.

След пристигането в Малага учениците бяха разпределени в 2 фирми Mina Car и Cenec. Работният ден за Mina Car протичаше в две смени като там бяха насочени специалности Автомобилна мехатроника, Автотранспортна техника и Електрообзавеждане на производството. Учениците взеха дейно участие във всички видове ремонтни дейности на предоставените им от фирмата автомобили. С помощта на работниците те заваряваха метални елементи, сменяха повредени части, проверяваха изправността на други, работиха по купетата. Собственикът на фирмата изказа своето задоволство от момчетата при направената от ръководителите проверка в обекта.

Учениците от специалности Мехатроника, Микропроцесорна техника и Компютърни мрежи развиха своите умения във фирма Cenec. Възможността да открият проблемите на компютри и телевизори и да помогнат за тяхното отстраняване допадна изключителна много на момчетата. Други задачи включваха събиране, обработване и регистриране на данни, което беше предизвикателство към техните умения да анализират. Добрата трудова дисциплина, проявеният интерес и желанието за работа не останаха незабелязани от служителите и собственика.

Макар и насочен към усвояване на професионални умения, проект Еразъм предоставя и възможност за отдих и запознаване с културата на държавата домакин. За екипа ни домакините организираха плажен футбол и плажен волейбол в двата поредни петъка. Възможността да покажат своите умения в шофирането на картинг предизвика истински възторг и оживени коментари след напускането на картинг пистата.

Автономна област Андалусия има богата история. Домакините бяха организирали екскурзия до Алхамбра – крепост и архитектурен комплекс в Гранада от времето на маврите и град Ронда, известен със своя мост, средновековни улички и Плаза дел Торос. След опознавателната обиколка на Малага, която представител на домакините направи със нас още в първия ден на пребиваването ни, учениците продължиха да изследват и опознават града с неговите исторически и културни забележителности.

Благодарение на възможността предоставена им от програма Еразъм, нашите ученици опознаха начина за работа в чужди фирми, изпробваха своите умения и откриха колко усърдно и упорито трябва да учат и работят, за да станат конкурентноспособни на европейския трудов пазар.