Състезание по английски език „Spelling Bee”

На 28.05.24г. се проведе състезание „Spelling Bee”. Подобно на едно от най-популярните състезания в света, учениците  от група С2 от випуск 8 клас успяха да покажат своите умения в областта на английския език като правилно изписваха и изговаряха думи.

 Надпреварата започна с припомняне какво точно означава „spelling” и колко гласни и съгласни съдържа английската азбука.

Участниците бяха разделени на два отбора.  За първото предизвикателство трябваше да познават, попълват и произнасят професии. При следващите три дейности състезателите  подреждаха думи в изречения,  познаваха прилагателни имена в любимата им игра бесеница и подреждаха букви за да образуват съществителни имена.

След това всички изтегляйки си „късмет” получиха различна форма на глагола. При  посочване на дадена форма учениците трябваше да я разпознаят, изправят и прочетат на глас. Участниците с лекота изпълниха интерактивните упражнения, които бяха представени по ефективен начин: свързваха глаголи с техните предлози и образуваха съчетания с глаголите Do и Make.

За финал учениците се включиха в лексикална викторина, в която показаха своите езикови знания. „Spelling Bee” не само развива правописните умения, но и стимулира любовта към езика и четенето.