Учители и ученици от ПГМЕЕ на последна мобилност по проект Erasmus+ Stop Bullying в Париж, Франция

От 13 до 17 май 2024 година учениците Иван Пендев от 10з, Велизар Вълков от 10б ,Даниел Тодоров от 11а, Никола Николов и Петър Желязков от 11и клас, както и техните ръководители инж. Роза Желева, Стефка Чавдарова и Надя Г .Николова  взеха участие в последната мобилност по проект на  Erasmus+  Stop Bullying ..в Париж, Франция. Програмата на посещението беше изключително добре организирана и изпълнена с много емоции и полезни дейности.

През петте дни на мобилността участниците имаха възможността да работят заедно в екипи с всички партньори по проекта. В рамките на различните сесии бяха показвани видеа и презентации, които демонстрираха как всеки партньор е преживял емоциите в различните страни. Това не само укрепи връзките между участниците, но и предостави ценен опит и знания за културните различия и сходства.

Една от значимите инициативи по време на мобилността беше създаването на книга против тормоза. Тази книга включваше различни истории и методи за справяне с тормоза, разработени от участниците. В допълнение в седмицата на посещението ни беше създадено Дърво на братството, символизиращо единството и сътрудничеството между участниците от различните страни. Учениците и учителите също така отправиха послания за толерантността, които да вдъхновяват и насърчават взаимното разбирателство и уважение.

Посещението в Париж беше съпътствано от разглеждане на много емблематични забележителности. Учениците и учителите имаха възможността да се насладят на красотата на Айфеловата кула и п.лощад Трокадеро, да се разходят с кораб по река Сена, да посетят световноизвестния музей Лувър, църквата Сакре Кьор и квартала Монмартър. Тези посещения не само обогатиха културните им познания, но и им предоставиха възможност да се потопят в богатата история и култура на Франция.

Посещението в Париж по проект Erasmus+ беше изключително преживяване за всички участници. То не само разшири техния културен хоризонт, но и укрепи сътрудничеството и приятелството между участниците от различните страни. Всички се завърнаха с много нови знания, спомени и вдъхновение за бъдещи проекти и инициативи. Този опит без съмнение ще остане незабравим и ще допринесе за тяхното личностно и професионално развитие.