Безопасният интернет

В днешния дигитален свят, интернет е неизменна част от нашето ежедневие, предоставяйки безброй възможности за учене, комуникация и забавление. Въпреки това, с тези възможности идват и редица рискове, които могат да застрашат нашата безопасност и лична информация. В училище апелираме нашите ученици да бъдат отговорни и сигурни потребители на интернет.

На 20 юни чрез публично представяне във фоайето на гимназията, напомнихме на ученици, учители и посетители за опасностите в интернет и как да се предпазват. Как да разпознават фишинг атаките, да защитават устройствата си и  използването на силни пароли. Важно е да помнят, че не всички хора в интернет са тези, за които се представят. Трябва да бъдат внимателни с кого комуникират онлайн и никога да не се срещат с непознати.

Нашата цел е да изградим култура на отговорно и безопасно използване на интернет сред младите хора. Вярваме, че с правилната информация и умения, нашите ученици могат да се насладят на всички предимства на цифровия свят без да се излагат на ненужни рискове.