„БИОЛОГИЯ НА СПОРТА“ Е СРЕД НОМИНИРАНИТЕ В XVI-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенция на поведенчески и рискови за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето. Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ) в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавна агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната Здравна Организация в България и Български младежки Червен кръст (БМЧК).

Проектът на Механото „Биология на спорта“ е свързан с една от двете обявени тази година тематични области – „Здравословно хранене и физическа активност“. Номинацията в първата фаза е заслужено признание за усилията и креативността на нашия екип.

Сред предвидените дейности са: среща на ученици от 8-те класове с техни по-големи съученици от 10 и 11 клас, които са активни спортисти, постигнали високи спортни резултати – споделяне на опит и дискусия относно здравословния начин на живот; провеждане на лятно ученическо изследване за връзката между здравословното хранене и физическата активност с усещането за добра кондиция и здраве в човешкото тяло; провеждане на анкета „Как се храним – здравни и физически последствия от нездравословния модел на хранене и ниската физическа активност“ – обект на изследването са ученици, родители и учители; изготвяне и представяне на интерактивни презентации с фитнес-тренировъчна програма с базови упражнения за начинаещи; организиране на екскурзия с целодневна физическа активност (спортни състезания и надпревара на открито) в парк Бургаски минерални бани; и още много други любопитни и забавни преживявания.

В рамките на проекта учениците ще придобият нови, по-задълбочени знания, умения и нагласи свързани със здравословно хранене, физическа активност, хоби и положителни емоционални преживявания.

Очакванията ни за челни позиции в крайното класиране на конкурса са високи, но независимо от изхода, ние вече сме победители, защото сме мотивирани учениците ни да бъдат посланици на здравето и да работим за едно по-здраво и активно общество!