ПГМЕЕ завърши успешно мобилност по проект на Еразъм в Дери

Учители от Професионална Гимназия по Механоелектротехника и Електроника (ПГМЕЕ) успешно завършиха своята мобилност по проект на Еразъм в град Дери, Северна Ирландия на тема: Интегриране на зелени практики в учебните програми за ПОО . Мобилността се проведе от 1 юни 2024 г. до 12 юни 2024 г., като в нея участваха 10 учители от специалностите Електроника, Автомобилна техника, Ремонт на летателни апарати, Електротехника и Информатика.

По време на посещението си, учителите имаха възможността да посетят различни предприятия и институции, които значително обогатиха професионално им развитие. В предприятието KSK Rathmor Engineering наблюдаваха автоматизиран процес за заваряване на стоманени тръби, което им даде ценна представа за съвременните технологии в производството. Те също така посетиха местния СТЕМ център – Nerve Centre, където се запознаха с иновативни подходи в образованието.

Една от запомнящите се визити беше в организацията Sustrans, където учителите научиха как се мотивират учениците да използват велосипеди за придвижване до училище, с цел опазване на околната среда. В Atlantic Technological University присъстваха на презентация за университетите в Република Ирландия, тяхната организация на висшето образование и връзките им с бизнеса.

Освен посещенията на предприятия, учителите от ПГМЕЕ присъстваха на две важни лекции. Първата, на тема Еco Schools Lecture, им разясни как училищата могат да придобият зелен флаг, а втората се фокусираше върху организацията на образованието в Северна Ирландия, предоставяйки им полезна информация и нови перспективи.

Посещението включваше и културна програма, която позволи на участниците да разгледат множество природни и исторически забележителности, обогатявайки тяхната културна и историческа осведоменост за региона. В края на престоя, всички участници получиха сертификати за успешно завършване на мобилността по проекта на Еразъм, на тържествена церемония, която завърши посещението им по незабравим начин.

Това посещение предостави уникална възможност за учителите от ПГМЕЕ да обменят опит, да се запознаят с нови технологии и методи на обучение, както и да създадат нови контакти и партньорства в международен контекст. То спомогна за разширяване на техните професионални хоризонти и задълбочи познанията им в областта на инженерните науки. Посещението в Дери също така укрепи връзките между училището и различни международни институции, което е от изключително значение за бъдещи съвместни проекти и обмен на добри практики. Тези нови партньорства и придобити умения ще бъдат от полза както за учителите, така и за учениците на ПГМЕЕ, като ще допринесат за по-качествено и иновативно образование в училището.