Category Archives: Дуално обучение

КРОНОШПАН ЕООД И ЕЛКАБЕЛ AД  В ПАРТНЬОРСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С  УЧЕНИЦИТЕ НА ПГМЕЕ

Дуалната форма на обучение заложена в учебния план за специалност Електрообзавеждане на производството, позволи на учениците от Xe клас на ПГМЕЕ да реализират своето  първо посещение в едно от водещите […]

03.07.2022

За втора поредна година в ПГМЕЕ се осъществи проект в подкрепа на дуалното обучение за специалност Автомобилна мехатроника. Той се състоя  през  втория срок на учебната 2021/2022 в 10 д […]

01.07.2022

В края на учебната година в ПГМЕЕ гр. Бургас, се проведе иновативен бинарен урок с ученици от неиновативна паралелка 10 е клас, специалност Електрообзазвеждане на производството” – по проект Дуално […]

23.06.2022

На 21.06.2022г. във връзка с изпълнението на проект “Подкрепа за Дуалната система на обучение“ учениците от 9 и 10 клас от специалност ЕОП и техните преподаватели – инж. Румяна Момчилова, […]

25.06.2021

На 24.06.2021г. ученици от специалност Електрообзавеждане на производството -Дуална форма на обучение от три класа 8“е“ ;9“е“ ; 10“е“ посетиха една от базите на ЕVN. Там с помощта на г- […]

06.07.2020

На 29.06.2020 година се състоя виртуална среща на представител на EVN г-жа Елена Цингова / отдел „Човешки ресурси“/ с учениците, обучаващи се в дуална форма на обучение, специалност „Електрообзавеждане на […]

05.03.2020

На 27.02 февруари се състоя поредна среща между представители на ЕVN  и ученици от 9“е“ клас-Дуална форма на обучение  към тях. Тема на срещата беше:“Отборната работа“. Беше представена  интересна презентация […]

Закриваща пресконференция по проект ДОМИНО в ПГМЕЕ гр.Бургас

На 20.06.2019г. в Хотел“Аква“ се проведе Закриваща пресконференция по проект ДОМИНО в ПГМЕЕ гр.Бургас.  В нея се включиха ученици, родители, учители и работодатели. 24 ученика от специалности: „Електрообзавеждане на производството“ […]