Прием

Прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2024/2025г.

Дневна форма на обучение с разширено изучаване на чужд език :

Образуване на бал за кандидатстване:

  1. Удвоения брой точки от теста по математика
  2. Удвоения брой точки от теста по български език и литература
  3. Точките от оценката по математика от свидетелството за основно образование
  4. Точките от оценката по физика от свидетелството за основно образование

ЗАПИСВАНЕ в VIII клас в ПГМЕЕ – гр. БУРГАС

I ЕТАП :     15, 16, 17  юли 2024 г. включително /от 7.30 до 18.30 ч./

II ЕТАП :    22, 23, 24 юли 2024 г. включително /от 7.30 до 18.30 ч./ 

III ЕТАП :    31 юли, 01 август 2024г. включително  /от 7.30 до 16.30 ч./

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ОСМИ КЛАС

  1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  2. Медицинско свидетелство – оригинал;
  3. Заявление за записване в осми клас /бланка на гимназията – получава се от комисията/;
  4. Декларация от родител за обработка на лични данни– /бланка на гимназията – получава се от комисията/;
  5. Информационна бланка / бланка на гимназията – получава се от комисията/.
  6. Заявление за избор на спортни дейности.

Във връзка със запитване от страна на карантинирани родители и ученици Ви информираме, че записването на приетите в VIII клас ще се осъществява от упълномощени от тях лица, които трябва да представят в гимназията документите по чл.72 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.


ГРАФИК за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование


Най-често задавани въпроси от кандидат-гимназистите

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ТВОЯТ ШАНС ЗА УСПЕХ