Среща между представители на EVN с ученици от 8 клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ – дуална форма на обучение

На 12.10.2018г. се проведе среща между представители на EVN с ученици от 8е клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ – дуална форма на обучение. Г-жа Елена Цингова – от отдел “Управление на човешките ресурси” зададе въпросите: Защо избра точно тази специалност?; Какво очакваш да получиш? Учениците отговориха, че желанието им е продиктувано от сигурността, която им дава обучението в ПГМЕЕ при реализацията им след завършване на дванадесети клас. Ще придобият практически опит, трудови навици и дисциплина, което ще им позволи плавен преход от училищната скамейка в реалната работна среда. На срещата присъстваха Николай Петров и Мариан Касъров – служители от EVN. Мариан участва в проект „ДОМИНО“  /„Дуално обучение в ПГ по механоелектротехника и електроника“ , който се изпълнява по силата на Споразумението за Тематичен фонд „Швейцарска подкрепа за въвеждане приниципите на дуалното образование в българската образователна система” и е съфинансиран с подкрепата на Конфедерация Швейцария чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество/. В продължение на две години провежда учебна практика в EVN и успешно приключи месец юни 2018г., след което му бе предложен трудов договор в EVN и сега е част от EVN като в същото време е и студент и в ТУ – Варна /задочна форма на обучение/. Той сподели с учениците впечатлението си от проекта както и от фирмата, какво е получил, а именно:  повече и по-добри възможности в реална работна среда. Николай Петров е също бивш възпитаник на ПГМЕЕ, който е получил реализация в EVN. Там той непрекъснато повишава квалификацията си, открива и развива своя потенциал в подкрепяща приятелска атмосфера и получава възможности за кариерно израстване. В края на срещата учениците от 8е клас получиха подаръци от компанията, както и ваучер за специализиран софтуер, необходим за обучение по професията.