На 27.02 февруари се състоя поредна среща между представители на ЕVN  и ученици от 9“е“ клас-Дуална форма на обучение  към тях.

Тема на срещата беше:“Отборната работа“. Беше представена  интересна презентация представяща „Добра отборна работа“ и „Лоша отборна работа“. След  презентацията учениците дискутираха темата. Направиха изводи за това, колко е важна отборната работа, лидерството, правилното разпределяне на задачите.

Накрая гостите от ЕВН проведоха с учениците  екипна игра, в която учениците бяха разделени на четири отбора и всеки трябваше да построи с раздадените им материали (картонени чашки за кафе, пластмасови тръбички и тиксо) възможно най-високи кули.

Отборите приложиха различни стратегии, но имаше два отбора, които през цялото време си оспорваха  първото място. Накрая след точно измерване с малка разлика беше определен победителя и той получи награда голяма кутия шоколадови бонбони, която раздели със всички съученици.