Празник в празника

В наситената със събития и прояви празнична седмица на ПГМЕЕ се вписа и осъществената мобилност по НП „Иновации в действие“ 2021-2022, модул 1 Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. На посещение бяха училищата партньори: ПГ “ Проф. д-р  Асен Златаров” гр. Видин, ПГ по транспорт гр. Русе и ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване гр. Плевен.

Гостите бяха посрещнати в зала „Георги Баев“ в Морско казино, където мобилността беше тържествено открита от ЗДУД Н. Николова. Краткото приветствено слово на Директора на ПГМЕЕ инж. Р. Желева бе последвано от презентация за иновацията „Стъпка по стъпка, година по година, реален резултат“, работата по която започна в началото на учебната 2021-2022 година във випуск 8ми клас. Проследени бяха целите и стъпките в осъществяването на проекта. Един от неговите продукти „Ученическо портфолио“ беше представен от ученик от 8 клас като нагледен пример за ползите от прилагането на проекта. Учители от ПГМЕЕ  отговориха на въпроси от страна на заинтригуваните гости и след кратка дискусия срещата приключи.

Ден втори от посещението започна с посрещане на гостите в ПГМЕЕ, опознавателна обиколка на сградата и корпус практики, и посещение на урок „Искам да знам“ с ученици, с разширено изучаване на чужд език /Английски език, Немски език/, ниво А, които са част от иновацията. Основавайки се на събрани факти за Германия и Обединеното кралство, те представиха важна, интересна или странна от тяхна гледна точка информация за местоположение, граници, структура, провинции и др. Усвоените знания бяха тествани под различни форми. Целта на урока беше неговата първоначална тема  „Искам да знам“ да бъде съзнателно развита във „Вече знам“.

От 14:30 в Регионална библиотека „П. Яворов“ с прожекция на кратък филм за бургаския поет Христо Фотев бе дадено началото на кръгла маса, в която активно участие взеха училищата партньори с презентации за техните училища и иновации. Представянето на ПГ „Проф. д-р А. Златаров“ гр. Видин беше направено от заместник директор, която запозна аудиторията накратко с историята и настоящето на училището, специалностите и иновациите. Особен интерес предизвика новата иновация за формиране на ключови компетентности, която включва и индивидуален план за развитие на учениците, което се оказа допирна точка с иновация 2021-2022 на ПГМЕЕ. Училище ПГ по транспорт гр. Русе направи кратка ретроспекция на историята и живота на училището през годините и специалностите.

Представянето на ПГ по ресторантьорство и обслужване гр. Плевен започна с видео поздрав от клас в училището и филм „Поглед от птичи поглед към града“, в който публиката видя от високо знакови места и сгради. Освен поглед към минало и настояще на училището, презентиращият член от иновативния екип г-жа Генова представи програмни продукти и платформи ползвани в иновативните практики.

В иновативния урок Литературен съд, с който започна финалния ден от мобилността, и в който обвиняем бе героят Андрешко от едноименния разказ на Елин Пелин, учениците от 11 з клас “сблъскаха” две противоположни тези, които вълнуват и читателите, и литературните критици още от самото публикуване на творбата.  Самият урок премина като съдебен процес. Специален гост бе съдия Анатоли Бобоков, който превърна един обикновен учебен час не само във вълнуващ и интересен, но и способства за изграждането на умения за формиране на гражданска позиция и защитата ѝ у учениците. Делото беше изключително напрегнато. И защитата, и обвинението се бяха подготвили изключително добре. Решението на съда беше трудно, но справедливо.

В 11:00 ч беше даден старт на триизмерен иновативен урок „Игри на волята“, който се проведе на баскетболното игрище на ПГМЕЕ. Пред погледите на гостите, ръководството и част от преподавателския екип на ПГМЕЕ трите отбора „Земя“, „Вода“ и „Огън“ демонстрираха бързина, физическа форма и издържливост, както и знания по английски и немски език. Напрегнатото състезание започна с поточно бягане комбинирано със задача по немски език, продължи с няколко състезателни задачи по английски език и завърши с допълнителна игра, която определи крайното разпределение на местата. Учениците бяха наградени с грамоти, а отборите получиха купи.

Краят на иновативния урок отбеляза и края на мобилността по НП „Иновации в действие“. Три дни изпълнени с приятни емоции и размяна на полезна информация за добри практики завършиха с кратко слово на директора на ПГМЕЕ инж. Р. Желева. Гостите изразиха благодарност за топлия прием, гостоприемството и наситената и разнообразна програма, а ПГ “ Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин, чието домакинство предстои, заяви своята готовност да продължи мобилността в следващия и етап.