Бинарен урок „Иновациите около нас“ / Innovations around us

На 26.04.2022 г., в празничната седмица на училището ни, се проведе бинарен  урок на тема „Иновациите около нас“ /“Innovations around us”

В него участваха учениците от ниво В на иновативния поток на осмите класове в ПГМЕЕ.  На урока присъства г-жа Румяна Георгиева – заместник-директор в ПГМЕЕ.

Към учениците беше отправено предизвикателството да представят изследователската си разработка по учебните предмети „Предприемачество“ и „Английски език,  с преподаватели инж. Татяна Ботева и  Станимира Танева. Класът беше разделен на четири екипа, които работиха по метода на проектно-базираното обучение и проведоха проучвания в различни области на иновациите около нас. Всеки екип беше избрал представител, който запозна аудиторията с любопитна информация и факти по поставената тема. Работният език бе английски.

Първият и вторият екип работиха по иновациите в ПГМЕЕ и с чувство на гордост представиха проектите „Баткомобил“, разработен от техни съученици под ръководството на инж. Красимир Кънчев и „Умен чин“,  под ръководството на инж. Анна Златанова.

Темата на третия екип беше за иновациите в гр. Бургас. Представена беше информация за медицинския софтуер JOYSTICK, който отговаря на новите тенденции в здравните технологии и дигитални иновации, както и предстоящия проект „Югоизточен европейски информационен хъб”.​ Засегнат беше и проектът за интегриран градски транспорт и по-специално електрическите автобуси, които от есента на миналата година обслужват основните градски линии.

Четвъртият екип разработи презентация за иновациите в Game индустрията. Бяха представени две компании – Epic Games и Valve Corporation и бяха изтъкнати причините за тяхната популярност.

Учениците достигнаха до извода, че иновациите са изключително важни за живота и развитието във всички области и те изискват познания, находчивост и смелост да се създаде нещо ново.

 Накрая на урока учениците споделиха преживяванията си по време на изследователското си приключение и получиха ценни съвети относно екипната дейност от г-жа Георгиева.