Родителска среща за новопостъпилите ученици в VIII клас

Уважаеми родители, напомняме Ви, че родителска среща за новопостъпилите ученици в VIII клас ще се проведе на 08.09.2022 г. от 17:00ч.

Разпределение на стаите:

КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ

Стая

VIII А

Ремонт на летателни апарати

15

VIII Б

Мехатроника

17

VIII Г

Автотранспортна техника

19

VIII Д

Автомобилна мехатроника

24

VIII Е

Електрообзавеждане на производството

26

VIII З

Компютърни мрежи

28

VIII И

Микропроцесорна техника

29