От месец май 2021г. ПГМЕЕ е част от лидерска програма за професионално развитие на училищни екипи  „Училища за пример“ на „Заедно в час“, в сътрудничество с фондация „Америка за България“. Това е Лидерска програма за професионално развитие на училищни екипи. Програмата е с продължителност две години и в нея участват  педагогически специалист от ПГМЕЕ, които се включат в различни курсове на обучение.

През 2021/2022г. Лидерската професионална училищна общност/ЛПУО/ на ПГМЕЕ участва в поредица от обучения на тема: Разпределено лидерство и Училищна култура, а петима преподаватели от гимназията взеха участие в избираем курс по STEM под ръководството на ментор. Тяхното обучение завърши с проект за създаване на парктроник и  изработване на кутия със специални размери за него от естествени материали. Проектът бе осъществен с ученици от 8д  и 11з класове и преподавателите: Д. Живкова, К. Николова, инж. М.Даскалова, инж. А.Златанова и инж.В.Янкова. Всички етапи на проекта и резултатът от него бяха демонстрирани на специален открит иновативен STEM – урок.

Новост за настоящата учебна година бяха обученията, проведени от Лидерския екип на ПГМЕЕ по програма Училища за пример за създаване и ефективно функциониране на Професионални училищни общности. Като резултат в ПГМЕЕ се създадоха две ПУО, които ще продължат да работят и през следващата учебна година  с подкрепата на Лидерския екип.

През месец юли 2022 г. ЛПУО на ПГМЕЕ премина обучение на тема „Включваща среда“. През следващата учебна 2022/2023 година продължават обученията на Лидерския екип, а още четирима преподаватели ще се обучават в избираем курс „Уменията на 21 век“.