Тържествено откриване на новата учебна година в ПГМЕЕ

Днес е 15-ти септември. Празник на тези, които някак плахо влязоха за първи път в
ПГМЕЕ и онези, които с нетърпение и малко тъга отвориха последната глава на
книгата, наречена училище. Празник на тези, които с вълнение и гордост изпратиха
децата си на училище, и на онези, които ги посрещнаха с любов и топлота. Празник, с
който всички ние честваме тържеството на духовността.
Днес удари първият училищен звънец. За осмокласниците той бе покана и обещание за
щастливи и незабравими пет години, ново начало, нова стъпка в живота. За
дванайсетокласниците този звънец отбеляза началото на края на един етап от живота и
надеждата за едно успешно бъдеще.
Тази година школския праг на ПГМЕЕ прекрачиха 183 ученици, разпределени в седем
паралелки: “Ремонт на летателни апарати” с класен ръководител Александър Марчев,
”Мехатроника” с класен ръководител Монка Щерева ,”Автотранспортна техника” с
класен ръководител Дарина Фильовска ,”Автомобилна мехатроника” с класен
ръководител Светлана Топалска , “Електрообзавеждане на производството” с класен
ръководител Стефка Чавдарова , „Компютърни мрежи“ с класен ръководител Тодор
Ангелов , „Микропроцесорна техника“ с класен ръководител Добрина Нейчева.
Началото бе поставено с издигане на националния флаг на Република България и
тържествено посрещане на училищното знаме. С вълнуващи слова инж. Роза Желева –
директор на ПГМЕЕ- пожела успех на всички по светлия път на знанието. Специален
гост беше Илко Тодоров- председател на Обществения съвет гр. Бургас.
Поздравителни адреси за новата учебна година бяха получени от проф. Сашо Пенов-
Министър на образованието и науката, Димитър Николов – кмет на Община Бургас,
Асим Адемов – евродепутат , проф. Севдалина Турманова- председател на Общински
съвет гр. Бургас, проф. д-р Марияна Божинова- ректор на Стопанска академия „Д. А.
Ценов“- гр.Свищов, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев- ректор на Технически
университет Варна, г-н Йордан Делчев – главен директор и ръководител на Обучителен
център – Пловдив, Виолета Радева- директор на БЧК гр. Бургас, доц. д-р Виолета
Кюркчийска- директор на ДИКПО на Шуменски университет „ Епископ Константин
Преславски , подполковник Данчо Мешлинков – началник на Военно окръжие ІІ степен
гр. Бургас.
По традиция представители от 12 -ти клас поднесоха на всеки класен ръководител на
8 клас китка здравец и свитък с благопожелания .На финала на тържеството
зрелостниците отправиха своето послание към всички ученици – да се доверяват на
своите учители, които ще отворят за тях вратите на познанието, и да продължават да
бъдат добри и човечни хора.
И ето неусетно започна новата учебна година. Нека е изпълнена със здраве, духовни
сили и упоритост, за да преодолеем заедно трудностите и предизвикателствата на
новото време! Нека е изпълнена със знания и мъдрост , за да ни донесе успех и
удовлетворение!