„България – моята родина“

На 20.02.2023г. в ПГМЕЕ  учениците от 9 клас, изучаващи английски език представиха крайния продукт от проектната задача, по която работиха  допълнително по иновативния  проект „Стъпка по стъпка, година  по година, реален резултат“

Зададената темата беше „България – моята родина“.

Преподавателите по английски език избраха нестандартен и много атрактивен начин на представяне на езиковите познания на своите ученици в различните нива по английски език. В основата на иновативния им подход е подготовката на ресурсите от самите ученици по метода: „От ученици – за ученици“.

Мероприятието се проведе в новооткритата Актова зала на нашето училище и на него присъстваха всички ученици от 9 клас, изучаващи английски език/ разширена подготовка от 8 клас./

Учениците работиха по 5 подтеми по различни задачи, съобразени с нивото им по английски език:

История на България в илюстрации

Картинен речник

Българска литература

Митични създания и герои в българския  фолклор

Изработване на викторина върху материала от темите на другите групи

Учениците бяха разделени на екипи, които участваха в игрите, подготвени от другите групи под формата на състезание, като един от екипите от съответната група имаше за задача да представи темата си на останалите групи от випуска под формата на презентации.

Представянето започна с група С3, която беше подготвила пъзел за историята на България. Задачата беше да се подреди пъзела и да се назове изображението.

Група С2 провери знанията на своите съученици чрез играта „Отгатни думата“.

След рецитала на преведени на английски език произведения на български автори, изнесен от учениците от група С1, играта „Можеш ли да отгатнеш автора?“ провери знанията на останалите участници в проекта.

Група В запозна публиката с митичните същества в българския фолклор и постави задача да се свържат изображения с наименования и описания.

Група А предизвика отборите с викторина върху подбрани факти от всички представяния.

След оспорваните кръгове на цялата надпревара победители са отбор С1, следвани от С2 и В.

Работата по проектни задачи на учениците ще продължи и през втория учебен срок, а крайният продукт и защитата на проектите ще се състои в края на учебната 2022/2023 година.