„Дърво на поколенията“

В последната седмица на месец април във фоайето на ПГМЕЕ разцъфна „Дърво на поколенията“ .

Идеята се роди по повод отбелязването на 98 годишнината на професионалната гимназия. Реализирането  на връзката между поколенията нямаше да се осъществи  без любезното съдействие на учениците и техните родители, както и дейното участие на класните ръководители на осмите класове.

Бащи и синове… Вуйчовци и племенници, братя, сестри… Дядовци и внуци…и правнуци…  се върнаха в нашето Механо благодарение на техните  снимки.

Седемнадесет ученици от випуска се оказаха дълбоко свързани с Механото чрез своите майки и бащи, баби и дядовци, прадядовци и други роднини. С помощта на своите родители и с огромна отговорност, момчетата проследиха родословното си дърво и сътвориха истински диалог между поколенията в семействата си! „Построиха“ Механото  като  дърво и намериха мястото си на клоните му. А всяко дърво има корени, които го хранят. Корените са това, което ни свързва с вчера, преди 100, 1000 години. Това е нашата история, нашата култура, това е нашето Механо!

Екипът на гимназията е изключително ентусиазиран от приемствеността и традициите, които училище е “посяло” в семействата на своите възпитаници, a у нас остава дълга да  разширим  дървото с нови  клони, като запазим тази тенденция.