„Как програма Еразъм+ помогна в подобряване на уменията на учители да създават иновации в системата на ПОО в България”

На 4 септември 2023 г. в гр. Бургас в Гранд Хотел България се състоя кръгла маса на тема „Как програма Еразъм+ помогна в подобряване на уменията на учители да създават иновации в системата на ПОО в България”.

Събитието е организирано от Център за развитие на човешките ресурси и Националният експертен екип по ПОО.

Националната конференция беше открита от Антоанета Войкова модератор към Национален екип по ПОО.

Да споделят своя опит бяха поканени различни професионални гимназии от Бургас, Центъра за професионално обучение “Даяна Х” , Център за информация и професионално ориентиране, Националната асоциация на ресурсните учители, национални експерти по ПОО.

По време на събитието бяха представени концепции за управление на професионалното знание, начини за прилагане на микротренинга в професионалното обучение, повишената мотивация и професионална компетентност на учителите след взаимодействието с реална бизнес среда, изграждане на устойчиви партньорства с фирми, от които черпят опит ноу хау за нови методи на обучение и подобряване на съществуващите програми за ПОО.

Също така беше представена дейност Европас, възможностите, които предоставя за валидиране на знания, умения и компетенции администрирана от Център за развитие на човешките ресурси. Участниците имаха възможност да се запознаят с резултатите при учениците следствие на подобрените умения на техните учители.

След предварително направена регистрация, представители на ПГМЕЕ в Националната конференция бяха г-жа Елена Томицина – директор ЗДУПД и г-жа Добрина Нейчева.