Родителска среща

На вниманието на родителите на новопостъпилите ученици от 8 клас

Уважаеми родители,
ръководството на ПГМЕЕ– гр. Бургас  организира  родителска среща за  учебната година 2023/2024г., която ще се проведе на 05 септември (вторник) от 18:00 часа.