Свободно място в 8 клас

Свободно място в 8 клас – специалност “Автотранспортна техника”. Срок за подаване на документи 24.11.2023г. 16.00ч.