НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК. СВЯТ“

На 14 и 15.март.2024г. Средно училище „Епископ Константин Преславски “ гр. Бургас, беше домакин на 28-та Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“. Организатор на проявата е и Регионално управление на образованието – Бургас, а конференцията е част от Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2023/2024 година В събитието взеха участие 141 ученици, които бяха оценени и класирани от компетентно жури с почетен член проф. Вихрен Бузов – заместник ректор на Великотърновския университет „ Св. Св. Кирил и Методий, както и Коста Костов – държавен експерт по философия в Министерството на образованието и науката.
Механото е традиционен участник в конференцията, тази година беше представено от Иван Пендев от 10з клас, който защити публично разсъжденията си на тема „Както жълтото злато се изпитва с огън, така и верността може да се познае в трудно време.“ Овидий. По традиция конкуренцията в секция X клас е сериозна, участниците са изключително амбицирани, всеки от тях се стреми да бъде оригинален, да се отличи от другите и да впечатли журито.
Представянето му, за пореден път доказа, че нашето училище подготвя, не само отлични професионалисти, но и мислещи, креативни и будни млади хора, с които можем да се гордеем.