Представяне на иновативни педагогически практики в професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ от учители в ПГМЕЕ и професионално направление „Компютърни науки“ от учители в ПГЕЕ „Константин Фотинов“, град Бургас – 25 април 2024 г.

На 25.04.2024 г. бяха представени иновативни педагогически практики в  професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ от учители в ПГМЕЕ в две части.

1-ва част: Дуална система на обучение – Практическо обучение в реална работна среда с участието на наставници и ученици от професия Техник по транспортна техника, специалности Автотранспортна техника и Автомобилна мехатроника. Ученици от 11 клас, специалност „Автотранспортна техника“ презентираха своето обучение в реална работна среда във фирма „Бова кар“, BMW Дилър Бургас. Иван Василев и Светослав Шаренков с помощта на Иван Шперов, ръководител “Сервизна дейност” споделиха впечатленията си от съвместната работа. ПГМЕЕ работи с „Бова кар“ от 2021 с подкрепата на г-н Вартерес Чулуян и целият екип на фирмата.  Любослав Райков и Александър Иванов от 12 клас, специалност „Автомобилна мехатроника“ с наставничеството на инж. Мирослав Христов показаха как се работи в „Силвър стар“, как по-големите ученици се докосват до проблемите, пред които автомонтьорите се изправят всеки ден на работното място. Споделиха предимствата на дуалната форма на обучение както и предизвикателствата, които поставя пред ученици и учители.

 „Бова Кар“ и „Силвър стар“ подкрепят „Механото“ чрез съвместна дейност за повишаване на компетентностите, уменията и навиците на бъдещите техници по транспортна техника. 

2 част: Бинарен урок „Материали и заготовки“  и  УП – Стругарство на тема: „Стругарски ножове – видове, геометрия и центроване“ с участието на ученици от IX клас, учители Милена Даскалова и Мариян Русев. Урокът съдържа елементи от ПБО и практическо упражнение. В часовете по „Материали и заготовки” на учениците е възложена проектна задача да изработят класификация на стругарски ножове по различни признаци както и макети на ножове. По време на бинарният урок всеки ученически екип представи своята изпълнена проектна задача –  Табло с класификация и макети на стругарски ножове. В практическата част на урока учениците се запознаха с устройството и геометрията на ножа, както и начините на центроване. Всеки екип извърши центроване на нож. В заключителната част от урока се припомниха правилата за безопасна работа в стругарската работилница.